• 重量

    84 g

   • 尺寸 (寬 x 高 x 深)

    48.6 x 63.4 x 31.0 mm

   • 輸出

    USB-C 5 V/3.0 A 15 W USB-A 5 V/1.5 A 7.5 W

   • 輸入

    AC 100 至 240 V 34 W

   • 顏色

    白色

   • 機身材質

    塑膠